Studenci w trakcie pracy nad projektem

Studenci będą uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej. Atutem studiów IKS będzie więc mentoring. Każdy ze studentów zostanie objęty opieką naukową jednego z pracowników Instytutu już od pierwszego roku studiów.

Poprzez odbycie praktyk w grupach badawczych studenci będą mieli możliwość zapoznania i włączenia się w działalność naukową, a także aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz włączenia się w przygotowywanie publikacji naukowych.

Nowa specjalność zapewni naszym studentom gruntowną wiedzę w zakresie współczesnej fizyki ciała stałego i magnetyzmu oraz informacji kwantowej, a także pozwoli opanować zaawansowane metody badawcze istotne z punktu widzenia nowych technologii kwantowych.