Informacja Kwantowa i Spintronika (IKS) jest nową specjalnością na kierunku drugiego stopnia Fizyka, prowadzoną przez pracowników nowoutworzonego Instytutu Spintroniki i Informacji Kwantowej na Wydziale Fizyki UAM. Rozwój wiedzy naukowej i postęp techniczny w obszarach związanych z fizyką kwantową jest kluczowy dla przełomu, którego jesteśmy świadkami, a który jest związany z rewolucyjnym przejściem od klasycznego do kwantowego przetwarzania informacji oraz od konwencjonalnej elektroniki do spintroniki. Nowe zjawiska i technologie kwantowe są intensywnie badane w czołowych laboratoriach na świecie, a na Wydziale Fizyki tematyka ta jest rozwijana właśnie w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ IKS?

Oferta studiów IKS jest skierowana do osób zainteresowanych zdobyciem gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii kwantowych oraz nanofizyki. Studia mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia wyzwań stojących przed dalszym rozwojem cywilizacji, a związanych z nieuchronnym wdrażaniem nowych technologii kwantowych. Ponadto, nasi absolwenci będą znakomicie przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach naukowych, badawczo-rozwojowych lub laboratoriach przemysłowych w kraju i za granicą, a także do kontynuacji kariery naukowej. Studenci posiądą rozległą wiedzę w obszarze nauk fizycznych, w szczególności obejmującą zagadnienia związane z informacją kwantową i spintroniką oraz z modelowaniem i wytwarzaniem nanostruktur, w tym nowych materiałów kwantowych. Dzięki nabytym umiejętnościom i kompetencjom absolwenci specjalności IKS będą potrafili definiować, krytycznie oceniać, analizować i efektywnie rozwiązywać problemy fizyczne, gotowi więc będą do podjęcia pracy w firmach i instytucjach, których działalność oparta jest na zastosowaniu nowoczesnej wiedzy i zaawansowanych technologii.

Kształcenie na specjalności IKS obejmie szereg zaawansowanych kursów z:

  • fizyki i informatyki kwantowej,
  • fizyki materii skondensowanej,
  • spintroniki,
  • magnoniki,
  • kryptografii kwantowej,
  • materii kwantowej,
  • metod obliczeniowych i doświadczalnych.

W ramach programu studiów studenci będą mogli wybrać odpowiednie dla siebie wykłady specjalistyczne oraz monograficzne. Program studiów obejmuje także, tzw. pracownię IKS, czyli staże w grupach badawczych, podczas których studenci będą mieli możliwość zapoznania się z badaniami prowadzonymi w Instytucie. Zajęcia będą prowadzone przez rozpoznawalnych naukowo pracowników Instytutu, a studenci będą realizować swoje projekty i prace magisterskie w zespołach badawczych Instytutu, które mają charakter międzynarodowy. Choć formalnym językiem studiów jest język polski, to ze względu na międzynarodowy charakter Instytutu oraz samych badań naukowych, znaczna część zajęć odbywać się będzie w języku angielskim.