W pierwszym semestrze studenci będą zapoznawać się z tematyką badawczą rozwijaną w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej, która zostanie przedstawiona na czterech kompleksowych przedmiotach obejmujących wykład, ćwiczenia i laboratoria.

ZajęciaForma zajęć / liczba godzinPunkty ECTS
Quantum Information and OpticsWykład: 30
Ćwiczenia: 30; Laboratorium: 30
7
Spintronika: podstawy i zastosowaniaWykład: 30
Ćwiczenia: 30; Laboratorium: 30
7
Magnetism and Magnetic MaterialsWykład: 30
Ćwiczenia: 30; Laboratorium: 30
7
Quantum Simulators and Quantum MatterWykład: 30
Ćwiczenia: 30; Laboratorium: 30
7
Język angielskiLektorat: 302
Szkolenie bhpSzkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
Szkolenie bhp asynchroniczne: 4

W trakcie drugiego semestru studenci będą zapoznawać się z najważniejszymi metodami badawczymi stosowanymi w obszarze informacji kwantowej i spintroniki, które zostaną przedstawione w trakcie czterech przedmiotów specjalistycznych. Każdy student wybierze dwa z czterech przedmiotów specjalistycznych, skupiając się bądź na tematyce związanej z informacją kwantową, bądź też ze spintroniką. Dodatkowo, w uzgodnieniu ze swoim mentorem, studenci wybiorą dwa przedmioty monograficzne. Pracownia specjalistyczna IKS, w trakcie której studenci odbędą staże w grupach badawczych Instytutu, wprowadzi studentów w specyfikę pracy badawczej i pracy zespołowej. W trakcie drugiego semestru studenci będą określać tematykę swojej pracy magisterskiej.

ZajęciaForma zajęć / liczba godzinPunkty ECTS
Przedmioty specjalistyczne 1 i 2Wykład: 60
Laboratorium: 60
12
Przedmiot monograficzny 1-2Wykład: 60
Seminarium: 30
8
Pracownia specjalistyczna IKSLaboratorium: 807
Seminarium magisterskie 1Seminarium: 153

Na drugim roku studiów udział studentów w pracach badawczych będzie zintensyfikowany. Studenci będą przygotowywali pracę magisterską w oparciu o wyniki samodzielnie prowadzonych badań naukowych, w wybranej grupie badawczej, pod opieką mentora. Ponadto, będą aktywnie włączani w realizację zadań badawczych, także w ramach grantów naukowych realizowanych w Instytucie, co da im możliwość prezentacji swoich wyników na konferencjach naukowych, czy też odbycia stażu w innym ośrodku naukowym.

W pierwszym semestrze drugiego roku studenci będą uczęszczać na dwa wybrane przedmioty monograficzne oraz na jeden przedmiot monograficzny wybrany z puli ogólnowydziałowej. Studenci będą zapoznawać się również z aspektami prawnymi i etycznymi pracy naukowca, a także wybiorą jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Studenci będą uczestniczyć również w seminariach wydziałowych Modern Trends in Physics Research, podczas których zapraszani prelegenci przedstawiają i omawiają aktualne trendy i najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach nauk fizycznych.

ZajęciaForma zajęć / liczba godzinPunkty ECTS
Przedmiot monograficzny 3-4Wykład: 60
Seminarium: 30
8
Przedmiot monograficzny 5Wykład: 30
Seminarium: 15
4
Przedmiot(y) do wyboru z obszarów nauk humanistycznych i społecznych (dowolny/-e z oferty wydziału/UAM)Suma godzin kontaktowych: 454
Prawne, ekonomiczne, społeczne i etyczne aspekty zawodu fizykaKonwersatorium: 151
Pracownia magisterska 1Laboratorium: 608
Seminarium magisterskie 2Seminarium: 153
Seminar on Modern Trends in Physics Research 1Seminarium: 202

Ostatni semestr studiów będzie przeznaczony na pracę naukową studentów i prowadzenie badań, które będą podstawą przygotowania ich prac magisterskich. Studenci będą uczestniczych również w seminariach wydziałowych Modern Trends in Physics Research, podczas których zapraszani prelegenci przedstawiają i omawiają aktualne trendy i najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach nauk fizycznych.

ZajęciaForma zajęć / liczba godzinPunkty ECTS
Pracownia magisterska 2Laboratorium: 12025
Seminarium magisterskie 3Seminarium: 153
Seminar on Modern Trends in Physics Research 2Seminarium: 202

Więcej informacji na stronie: https://sylabus.amu.edu.pl/