Studia na tej specjalności przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę w zakresie aktualnych teorii oraz metod obliczeniowych i eksperymentalnych w obszarach fizyki związanych z informacją kwantową i spintroniką. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi metodami doświadczalnymi stosowanymi do badania nanoukładów.

Kształcenie obejmie szereg specjalistycznych kursów z fizyki kwantowej i fizyki materii skondensowanej, spintroniki, magnoniki i fotoniki oraz metod doświadczalnych i metod obliczeniowych. Choć formalnym językiem studiów będzie język polski, to ze względu na międzynarodowy charakter badań naukowych, część zajęć będzie się odbywać w języku angielskim (procentowy udział przedmiotów w języku angielskim zostanie sprecyzowany w programie studiów).