Absolwent specjalności będzie znakomicie przygotowany do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podjęcia pracy w ośrodkach naukowych, badawczo-rozwojowych lub laboratoriach przemysłowych w kraju i za granicą.

Nasi studenci będą przygotowani do podjęcia nowych wyzwań stojących przed dalszym rozwojem cywilizacji, a związanych z nieuchronnym wdrażaniem szeroko rozumianych nowych technologii kwantowych. Gotowi więc będą do podjęcia pracy w firmach i instytucjach, których działalność oparta jest na zastosowaniu nowoczesnej wiedzy i zaawansowanych technologii.